Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavani Parva Pravachan

MORNING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Gurudevshree's Pravachan
SHASTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Prasang/Gatha No./Kalash No. Image Prav. Date Time Lang. Audio Guj PDF Hin PDF Video
10-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 4
 • 1
 • Uttam Kshamaa
 • -/1
 • 27-Aug-1979
 • 7-Sept-1968
 • 8.01
 • 58.45
 • G
 • G
 • -
11-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 5
 • 2
 • Uttam Maardav
 • -/1
 • 28-Aug-1979
 • 8-Sept-1968
 • 6.41
 • 58.38
 • G
 • G
 • -
12-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 6
 • 3
 • Uttam Aarjav
 • -/1,2
 • 29-Aug-1979
 • 9-Sept-1968
 • 9.46
 • 59.29
 • G
 • G
 • -
13-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 7
 • 4
 • Uttam Satya
 • -/2
 • 10-Sept-1978
 • 10-Sept-1968
 • 7.02
 • 59.34
 • H
 • G
 • -
14-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Sud 8
 • 5
 • Uttam Sauch
 • -/2,3
 • 31-Aug-1979
 • 11-Sept-1968
 • 5.41
 • 58.37
 • G
 • G
 • -
15-Sept-2021 Wednesday, Bhadarvo Sud 9
 • 6
 • Uttam Sayyam
 • 1 / -
 • 01-Sept-1979
 • 12-Sept-1968
 • 13.42
 • 60.20
 • H
 • G
 • -
16-Sept-2021 Thursday, Bhadarvo Sud 10/11
 • 7
 • Uttam Tap
 • 1 / -
 • 02-Sept-1979
 • 13-Sept-1968
 • 10.36
 • 47.33
 • G
 • G
 • -
17-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 12
 • 8
 • Uttam Tyaag
 • 1,2 / -
 • 03-Sept-1979
 • 15-Sept-1968
 • 7.42
 • 61.49
 • G
 • G
 • -
18-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 13
 • 9
 • Uttam Aakinchanya
 • 2 / -
 • 04-Sept-1979
 • 16-Sept-1968
 • 5.33
 • 58.05
 • H
 • G
 • -
19-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 14
 • 10
 • Uttam Brahmcharya
 • 2,3 / -
 • 05-Sept-1979
 • 17-Sept-1968
 • 9.44
 • 58.48
 • G
 • G
 • -
20-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 15 11 3 / - - 18-Sept-1968 59.19 G
 • -
 • -
 • -
Swipe Left to view more
Shree Padmanandi Panchavinshati (Aalochanaa Adhikaar)
SHASTRA: AALOCHANAA Gujarati
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Gatha No. Prav Date Time Lang. Audio File Guj PDF Hindi PDF
21-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 42 1-33 30-Aug-1965 58.16 G View View
Swipe Left to view more
Shashtra Swadhayay By Sh. Hemantbhai Gandhi, Songadh
SHASHTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Gatha No. Time Lang. Audio Video
10-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 4 1222 Pt. Jaychandji Chabada's Mangalacharan 46.59 G
11-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 5 1226 Mangalacharan & Kalash 1 Summary. 57.36 G
12-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 6 1230 Kalash 1, 2 Summary. 57.2 G
13-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 7 1234 Kalash 2 Summary 62.44 G
14-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 1238 Kalash 2-3 Summary 75.47 G
15-Sept-2021 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 1242 Kalash 3,Gatha-1 Summary 54.48 G
16-Sept-2021 Thursday, Bhadarvo Sud 10 / 11 1246 Gatha-1 Summary 63.49 G
17-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 12 1251 Gatha-1-2 Summary 48.24 G
18-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 13 1256 Gatha-2 Summary 56.54 G
19-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 14 1260 Gatha-2 Summary 45.41 G
19-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 14 1261 Gatha-2,11,13,14 Summary 42.36 G
20-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 15 1264 Gatha-2 Summary 47.3 G

EVENING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Bahenshreeben's Tatvacharcha
Date Day, Tithi Tatvacharcha Time Lang. Video
10-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 4 20 19.50 G
11-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 5 21 18.12 G
12-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 6 22 18.51 G
13-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 7 23 19.36 G
14-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 24 19.35 G
15-Sept-2021 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 25 20.09 G
16-Sept-2021 Thursday, Bhadarvo Sud 10 / 11 26 19.01 G
17-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 12 27 17.31 G
18-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 13 28 19.39 G
19-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 14 29 19.16 G
20-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 15 30 19.44 G
21-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 31 18.17 G
Swipe Left to view more
Shashtra Swadhayay by Sh. Hemantbhai Gandhi, Songadh
SHASHTRA: Pu. Gurudevshree Na Vachanamrut Gujarati Hindi English
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Bol No. Time Lang. Audio Video
10-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 4 1224 Bol 55 Summary 57.24 G
11-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 5 1228 Bol 55 Summary 54.08 G
12-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 6 1232 Bol 56 Summary 59.54 G
13-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 7 1236 Bol 57 Summary 59.46 G
14-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 1240 Bol 58-59 Summary 58.45 G
15-Sept-2021 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 1244 Bol 60-61 Summary 60.08 G
16-Sept-2021 Thursday, Bhadarvo Sud 10 / 11 1249 Bol 62 Summary 55.3 G
17-Sept-2021 Friday, Bhadarvo Sud 12 1253 Bol _ 63-64 Munidasha Na Swaroop 58.18 G
18-Sept-2021 Saturday, Bhadarvo Sud 13 1258 Bol -65,66 Summary 45.41 G -
19-Sept-2021 Sunday, Bhadarvo Sud 14 - - - - - -
20-Sept-2021 Monday, Bhadarvo Sud 15 - - - - - -
21-Sept-2021 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 1265 Kshamavani Parva 129.44 G -